Portofino Apartments in Shenzhen

 

Beijinggongti one, two, three apartment

Shanghai Tiandu apartment

R & F Properties Yingli Building

R & F Properties Yingfeng Building

Intercontinental Hotel Shenzhen Overseas Chinese Town

Portofino Apartments in Shenzhen

Everbright Real Estate Rongshu West Bank

Chongqing R & F Ocean Garden

Huizhou R & F Building

Chengdu R & F Properties

Guangzhou Fashion Ming Court

Qingdao Yihe International